Oferty przejazdów:

Wyszukaj przejazd dla siebie:

Kontakt

 

Pomoc dla Pasażerów

- rejestracja
- jak szukać wolnych przejazdów?
- zamawianie usługi
- płatność za usługę
- użytkowanie karty płatniczej
- bezpieczeństwo
- autoryzowane miejsca zbiórek

Pomoc dla Kierowców (Przewoźników)
- rejestracja
- jak wprowadzić jazdy?
- użytkowanie karty płatniczej
- nagrody i wypłaty
- autoryzowane miejsca zbiórek
- reklama

Media
- rejestracja dla prasy i mediów
- materiały dla prasy i mediów

Infolinia: 0801 62 62 84

Dla połączeń z telefonów komórkowych: 33 813 90 000

Serwer SMS do transakcji: +48 728 85 25 99

Menadżer projektu: tel.:+48 509 878 000,
e-mail: helpdesk@taniprzejazd.pl


carpool24.pl
SARTweb.pl sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Gen. St. Maczka 9/11
NIP: 9372611093; KRS 0000343789 Sąd w Bielsku-Białej, VIII Wydział, REGON: 241411104,
kapitał zakładowy 50.000 zł opłacony w całości